Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a yabe.hu internetes szájt oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója:

A yabe.hu webszájt oldalán található tartalom a Yabe Kft szellemi tulajdona. A Yabe Kft fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Yabe Kft előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A weblap tartalmának egyes részeit – a felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából, a webszájt filozófiájából és funkciójából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A yabe.hu weboldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt a Yabe Kft. tulajdonában vannak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Yabe Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Yabe Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A weblaptól értesüléseket átvenni csak a weblapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a weblapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A yabe.hu domainnév, valamint a “yabe” név és annak grafikája védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Yabe Kft előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Yabe Kft pontos és hiteles piaci információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból és információ közvetítésből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.