Szerződési feltételek

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a Yabe.hu dinamikus árképzésű internetes online piactér használata során. A regisztrációkor a “Szerződési feltételek elfogadása” és a „regisztrálás” gombra való kattintással Ön szerződést köt a Yabe Kft-vel, amely által teljes mértékben elfogadja a Yabe Kft. szabályzatát, a yabe.hu weboldal használatára vonatkozóan.

A Yabe Kft. által működtetett dinamikus árképzésű online piactér szolgáltatásai elérhetőek minden természetes és jogi személy számára. A regisztráció során a felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Yabe Kft. tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részben vagy teljesen korlátozni vagy adott esetben megszüntetni. Regisztrációjával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk a megadott email címére, amelyről azonban bármikor leiratkozhat.

Felhasználói (árajánlat kérő, árajánlat adó) kötelezettségek

Az árajánlat kérő felhasználó köteles a kért terméket vagy szolgáltatást úgy konkretizálni, hogy az egyértelműen behatárolható legyen. Az árajánlat kérő köteles figyelembe venni az árajánlatban szereplő egyéb megjegyzéseket, melyben az árajánlat adó egyértelműen leírja a termék vagy szolgáltatás egyéb kondícióit. Az árajánlat kérő köteles tudomásul venni az ár mellett miden kondíciót, amelyet az árajánlat adó ismertet.

Az árajánlat adó felhasználó az árajánlat megtételével tudomásul veszi, és ezáltal tudatja az árajánlat kérőjével, hogy a kért terméket / szolgáltatást beazonosította. Az árajánlat adó az ajánlatában köteles minden olyan egyéb kondíciót is feltüntetni az ár megjelölése mellett, amely feltételek együttes fennállása esetén érvényes az ajánlata.

Az árajánlat kérő és az árajánlat adó köteles az ár alatt a mindenkori általános forgalmi adóval növelt értéket értelmezni és tudomásul venni.

A yabe.hu, mint közvetítő

A Yabe Kft. az általa működtetett dinamikus árképzésű online piactérben az árajánlat kérő és az árajánlat adó között kizárólag információ-közvetítő szerepet tölt be. Az eladott termék és/vagy szolgáltatás logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a Yabe Kft-től függetlenül a felhasználók megállapodása alapján zajlik.

Az ajánlott termékek és/vagy szolgáltatások valódisága, minősége, (üzem)biztonsága, garanciája és legalitása felett a Yabe Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége, ezért ezen tényezőkért a Yabe Kft. felelősséget nem vállal.

A Yabe Kft nem vállal felelősséget azért, hogy a terméket és/vagy szolgáltatást az árajánlat kérője ténylegesen meg tudja-e vásárolni és azért sem, hogy az árajánlat adó el tudja-e adni a termékét és/vagy szolgáltatását.

Tiltott termékek és szolgáltatások
A következő felsorolásban említett termékeket és szolgáltatásokat tilos a yabe.hu piacterében árajánlat kérésre felvenni, ugyanakkor tilos az esetleges rendszerbe bekerülő ilyen jellegű kérésekre árajánlatot adni:

1. hitelkártya,
2. kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék,
3. gyógyszer,
4. kábítószer,
5. engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray és hasonló),
6. tűzveszélyes anyag,
7. robbanószer, pirotechnikai eszköz,
8. emberi szerv,
9. üdülési utalvány,
10. emailcím, közösségépítő oldal meghívói (IWIW, myVIP, baratikor.hu, Googlemail, stb),
11. lopott áru,
12. felhasználói azonosítók beleértve a Yabe internetes portál azonosítókat is,
13. bármilyen pornográf anyag,
14. hamisított termékek,
15. valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas termék és szolgáltatás, amelyet a Yabe Kft. saját döntése szerint annak tekint.
16. tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (saját email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírásokat, vagy képeket elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Piactérrel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.
17. Mindezeken túlmenően, minden olyan terméket és szolgáltatást, amelynek beszerzése és értékesítése a mindenkori magyarországi jogszabályokkal ellenkezik.

Visszajelzések és korlátozások


A yabe.hu felhasználói visszajelzést adnak/adhatnak egymásról. A Yabe Kft. kéri a weboldalának felhasználóit, hogy a véleményeket jól megfontoltan alakítsák ki, hiszen ez minden yabe.hu felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzés adása esetén, felelősséggel tartozik ezen visszajelzésért, akár bírósági per esetén is. A Yabe Kft. semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben a felhasználók által hagyott vélemények tartalmáért.

Információk

A Yabe Kft. fenntartja továbbá a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely a Yabe Kft. értelmezése szerint ellenkezik a dinamikus árképzésű online piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Yabe.hu szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

A. Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Yabe Kft-vel (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a yabe.hu weboldalon keresztül történt);
B. Információ, amely linket biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
C. Információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (saját email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció is, amelyet a Yabe Kft. értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak;
D. Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
E. Információ, amely egy felhasználó kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
F. Információ, amely a yabe.hu-val kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

Személyiségi jogok védelme
A Yabe Kft. a yabe.hu internetes portál fejlesztésére és üzemeltetésére jött létre. Ennek céljából bizonyos pontokon adatokat gyűjt a felhasználóról az általános weboldal kezelési szokásoknak megfelelően. Az információ célja, hogy segítse az oldal további fejlesztését. Az ügyfeleink által megadott adatok csak az igénybevett szolgáltatás pontos és hatékony teljesítését segítik. Ezen adatok saját marketing céljainkra való felhasználása is csak a felhasználó beleegyezésével történhet. Cégünk nem próbál egyéni felhasználókat és felhasználói szokásokat azonosítani. Nem kerül begyűjtésre olyan információ, amely egyedi felhasználók azonosítására szolgál, hacsak azt a felhasználó önszántából nem biztosítja. A Yabe Kft. szolgáltatás nyújtása során az általa gyűjtött információkat harmadik személynek nem adja át, illetve azt harmadik személlyel nem osztja meg a felhasználó beleegyezése és előzetes egyeztetés nélkül.

FONTOS tudni, hogy a yabe.hu honlapon a felhasználók között információ csere zajlik. Ezen információk a felhasználók által közölt információkból (árajánlatkérés) keletkeznek, másrészt azon információkból, amelyet a yabe.hu felhasználói díj ellenében szereznek meg, vagy juttatnak a yabe.hu rendszerébe (árajánlatadás, mobiltelefonszám lekérés). A felhasználók ezen szerződéi feltételek elfogadásával tudomásul veszik a yabe.hu információ megosztási folyamatait.

Záró rendelkezések
1. A Yabe Kft. fenntartja magának a jogot jelen szerződési feltételek bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesíti felhasználóit hírlevél formájában.
2. A Yabe Kft. célja a felhasználók felé, hogy a kínált szolgáltatás magas minőségen kerüljön közvetítésre és a szolgáltatások folyamatos fejlesztésre, bővítésre kerüljenek. A rendszer használatából eredő esetleges károkért a Yabe Kft. felelősséget nem vállal.

Adatvédelem
A Yabe Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Yabe Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Yabe Kft. adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A Yabe kreditrendszer

——————-

A yabe.hu oldalon üzemeltetett Yabe Prémium Csomag szolgáltatását felváltja a Yabe Kreditrendszer. A Yabe kreditrendszer indulása: 2010.04.19.

A yabe.hu hírlevélben tájékoztatja felhasználóit a szerződési feltételek, azon belül az új Yabe kreditrendszer bevezetéséről.

A yabe.hu minden, 2010.04.19-ig bezárólag regisztrált felhasználója azzal, hogy a megújult honlapot ezt követően használja, elfogadja a megújult szerződési feltételeket.

A yabe.hu minden, 2010.04.19 után regisztrált felhasználója azzal, hogy regisztrál a yabe.hu honlapon, elfogadja a megújult szerződési feltételeket.

———————

A yabe kreditrendszer kredit egységekből áll, amely a yabe.hu oldal virtuális fizetőeszköze.

A kredit egységeket a yabe.hu honlapon található fizetési módok bármelyikével feltöltheti a felhasználó. A megadott fizetési módoktól eltérő fizetési módot a Yabe Kft. nem fogad el. Erről a yabe.hu oldalon közzétett táblázat nyújt mindenkor információt.

A felhasználó kizárólag a yabe.hu honlapon megadott mindenkori díjszabásban foglalt összeget fizetheti meg, mivel adott kifizetett összeghez, adott kredit egység kerül feltöltésre. Erről a yabe.hu oldalon közzétett táblázat nyújt mindenkor információt.

A kifizetett összeghez tartozó kredit egységeket fizetési módonként, azonnal vagy eltérő időben tölti fel a yabe.hu. Erről a yabe.hu oldalon közzétett táblázat nyújt mindenkor információt.

A yabe.hu oldalon közzétett táblázat ad információt, milyen tranzakciók után von le egyenleget a yabe.hu és milyen tranzakciók után tölt fel egyenleget.

A yabe.hu oldalon feltöltött kredit egységek más felhasználóra nem ruházhatók át, csak azt a felhasználót illeti, akinek feltöltésre került a kredit egyenlege.
A feltöltött kredit egységeknek nincs érvényessége, bizonyos idő elteltével, ha a felhasználó nem használja fel, nem nullázódik.

A kredit egységek forintra nem válthatóak vissza, azt a felhasználó pénz formájában nem kérheti vissza. Regisztráció megszűnése, megszüntetése esetén sem.

A felhasználó a kifizetett összegről számlát kap, a yabe.hu honlapon megadott számlázási címére. Amennyiben postacímet is megadott, a postacímére küldjük a számlát.

A számlázási címet a felhasználó köteles megadni, amennyiben a Yabe Kft számára összeget átutalni kíván. A Yabe Kft. a számlát díjmentesen küldi el.

A Yabe Kft. minden esetben a yabe.hu honlapon megadott számlázási adatok alapján állítja ki a számlát, ettől a felhasználó egyedi kérése alapján térhet csak el.
A kredit egységek feltöltése csak a yabe.hu oldalon közzétett díj maradéktalan kifizetése esetén történhet meg, ellenkező esetben a yabe Kft a kredit egyenleg feltöltését jogosult megtagadni.

Banki átutalás esetén a felhasználó köteles pontosan feltüntetni a felhasználónevét az utalás közlemény rovatában. Ennek elmulasztása esetén a Yabe Kft. megtagadhatja, a kredit egységek feltöltését. A Yabe Kft. a felhasználónév elírása vagy hiánya esetén jóhiszeműen törekszik a felhasználó beazonosítására.

Paypal és SMS-fizetések külső szolgáltatók által kerülnek be rendszerünkbe, amely külső szolgáltatók esetleges meghibásodása, hibája, szolgáltatásuk kiesése miatt felelősséget a Yabe Kft nem vállal.
Azon felhasználók, akik a megújult yabe.hu és az újonnan bevezetett Yabe kreditrendszer aktiválása napján rendelkeznek le nem járt Yabe Prémium Csomaggal, azon felhasználók a prémium csomag lejárati idejéig korlátlanul használhatják oldalunkat. Automatikusan megkapnak egy bizonyos összegű kredit egyenleget, amely nem fog csökkenni a Yabe Prémium szolgáltatás lejárati idejéig, vagyis a Yabe Prémium kereskedői változatlanul, díjmentesen használhatják oldalunkat.

——————

Tiltások, szankciók, tanácsok:

A yabe.hu honlapján árajánlatkérésnél a felhasználónak TILOS megadni személyes adatot! Sem az árajánlatkérés címében, sem a címkékben, sem a leírásban, továbbá a csatolni kívánt mellékletekben sem!

Amennyiben bármely felhasználó olyan adatot ad meg a yabe.hu honlapján, amely a Yabe Kft. üzleti érdekeit sérti és/vagy üzletpolitikai szempontból hátrányosan érinti (pl. árajánlatkérésnél kapcsolatfelvételre alkalmas információ feltüntetése) úgy jogosultak vagyunk az árajánlatkérés feladó felhasználónak a kredit egyenlegét megszüntetni, az árajánlatkérését törölni, illetve a regisztrációját kérdés nélkül törölni.

Tilos továbbá megadni minden olyan adatot akár árajánlatkérésben, akár árajánlatadásban, amely sértheti bármely természetes és jogi személy személyiségi jogait.

Az árajánlatadásban közölni lehet bizonyos adatokat úgymint cégadatot, cégelérhetőséget, viszont fontos tudni, hogy árajánlatot nem áll módunkban törölni, az oldalunkra küldött adatokat nem áll módunkban módosítani, így konkrét személy nevét, adatait sem célszerű megadni. Olyan adatokat adjanak csak meg, amelyeket nem baj, ha az internetes keresőprogramok, mint például a Google, Bing beindexelnek, és később rákereshetőek, elérhetőek lesznek.

Fontos tudnivaló, hogy a felhasználók által létrehozott árajánlatkérések és árajánlatadások nem kerülnek törlésre, az adatok utólagos törlését a Yabe Kft-nek joga van megtagadni.